Sáng 28/5, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) tổ chức tọa đàm Công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ). Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Võ Thanh Nhơn, Bí thư Đảng ủy TTKSBT cho rằng: Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trung tâm về lãnh đạo thực hiện công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở hàng năm, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, tích cực phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và vai trò của Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên. Do đó, việc thực hiện công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Đồng chí Võ Thanh Nhơn phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

Cụ thể, công tác tuyên truyền, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan đạt kết quả tốt; tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, người lao động; thực hiện công khai dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện cải cách hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan; phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát, thực hiện nội quy, quy chế, nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động của cơ quan hàng năm… Nội bộ cán bộ, đảng viên, viên chức đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lúc thi hành nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn gặp một số hạn chế như số ít cán bộ, viên chức chưa dám phản ánh, kiến nghị do tâm lý ngại va chạm hoặc cá biệt cán bộ, viên chức còn thờ ơ, chưa xem việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của mình đối với đơn vị, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe các chi bộ, đoàn thể trình bày tham luận với các chủ đề như: Những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15; Thực trạng việc thực hiện dân chủ cơ sở tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả lãnh đạo công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công đoàn cơ sở nâng cao công tác phối hợp cùng chính quyền trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chủ tọa đàm

Đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm, đồng chí Võ Văn Dũng đánh giá buổi tọa đàm đạt hiệu quả thiết thực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại TTKSBT gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa qua. Các ý kiến tham gia chia sẻ của CBVCNLĐ được đối thoại với cấp ủy đã bám sát với chủ đề tọa đàm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có phong cách, thái độ, tác phong tốt trong mối quan hệ làm việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Dũng đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy, Ban Giám đốc TTKSBT tiếp tục phát huy vai trò, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng TTKSBT ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng được nhu cầu chất lượng về chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

THANH HOÀNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *