Đồng chí Võ Thanh Nhơn, Bí thư Đảng ủy TTKSBT, phát biểu.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Trung tâm đã làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tới toàn thể cán bộ, đảng viên các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của ngành y tế. Triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng ủy cấp trên, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo bám sát nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy được vai trò của đoàn viên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các hoạt động an sinh xã hội. Đội ngũ cán bộ viên chức luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu trong công việc, tích cực đóng góp ý kiến cho hoạt động của đơn vị.

Hiện tại, Đảng bộ có 55 đảng viên, kết nạp mới 01 đảng viên và có 03 cảm tình đảng đang làm hồ sơ phát triển.

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, công tác chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh luôn được duy trì và thực hiện tốt như: Dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tổ chức tiêm chủng thường xuyên hằng tháng tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Hướng dẫn triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm khác tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn được triển khai thực hiện tốt…

Tại Hội nghị, đại diện các chi bộ trình bày các chuyên đề tham luận nhằm đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch – vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức như: Lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, viên chức Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên Trung tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Võ Thanh Nhơn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Trung tâm ghi nhận sự đoàn kết nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên trong thời gian qua. Đối với các kiến nghị, đề xuất của chi bộ, khoa/phòng chuyên môn, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ trao đổi, thảo luận và định hướng thống nhất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường bồi dưỡng phát triển đảng viên gắn với chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

THANH HOÀNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *