LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (từ ngày 30/10 đến 03/11/2023)
ThứNgàyNội dung công tácĐịa điểmKhoa thực hiện
231/10/2330/10 hỗ trợ thực hiện phần mềm BKLN tại Chợ GạoCGBKL
  Giám sát, xử lý ổ dịchGCT – CBPC BTN
  Truyền thông trực tiếp PCTHTL TTGDSK
  Tuyên truyền lưu động PC dịch bệnh TTGDSK
331/10/23Hỗ trợ thực hiện phần mềm BKLN tại Cái BèCBBKL
  Giám sát, xử lý ổ dịchCBPC BTN
  Tuyên truyền lưu động PC dịch bệnh TTGDSK
41/11/2023Hỗ trợ thực hiện phần mềm BKLN tại Cai Lậy; dự lớp tập huấn Dinh dưỡng và hoạt động thể lực cho học sinh tại Vĩnh LongCLBKL
  Giám sát xử lý ổ dịch SXHCTPC BTN
  Giám sát RuồiMTPC BTN
  Giám sát TCMCB – CTPC BTN
52/11/2023Hỗ trợ thực hiện phần mềm BKLN tại TX Cai LậyTXCLBKL
  Giám sát xử lý ổ dịch SXHGCTPC BTN
  Tuyên truyền lưu động PCTHTL/PC dịch bệnh TTGDSK
63/11/2023Hỗ trợ thực hiện phần mềm BKLN tại Châu Thành; tham gia lớp tập huấn Giảm muối trong chế độ ăn tại Mỹ ThoMTBKL
  Truyền thông trực tiếp PCTHTL TTGDSK
  Tuyên truyền lưu động PC dịch bệnh TTGDSK
  Giám sát hoạt động cộng tác viên PC SXHMTPC BTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *